بطری سرم 100 میل

ارتفاع: 87mm
قطر: 155mm
دهانه: 13mm
حجم: 100cc

شناسه محصول: ma-o-(25) دسته: