بطری سرم 500 میل

ارتفاع: 165mm
قطر: 235mm
دهانه: 23mm
حجم: 500cc

شناسه محصول: ma-o-(27) دسته: